Pri nákupe na stránke www.croco-pero.sk budeme od Vás vyžadovať niektoré základné údaje potrebné pre spracovanie Vašej objednávky, zrealizovanie platby a vyexpedovanie Vami objednaného tovaru.

Vaše osobné údaje

Pri uskutočnení objednávky na stránke croco-pero.sk budeme pracovať s niekoľkými informáciami o Vás. Chceme Vás uistiť, že akékoľvek informácie poskytnuté sú a budú spracované s najväčšou možnou bezpečnosťou a ochranou, nebudú nikdy poskytnuté ako celok a ani ich časti tretím stranám a žiadnemu subjektu okrem firmy officepoint24 s.r.o., ktorá je predajcom tovaru Croco pero a prevádzkovateľom internetového obchodu www.croco-pero.sk. Informácie nebudú použité na žiadne ďaľšie marketingové aktivity okrem tých priamo súvisiacich s www.croco-pero.sk. V prípade že obdržíte emailovú správu od croco-pero.sk ako súčasť našej marketingovej alebo komunikačnej kampane, každý email bude obsahovať možnosť vyradiť Vašu emailovú adresu z distribučného zoznamu.

Pri objednávke alebo registrácii sú požadované povinné informácie nasledovné:

  • Meno a priezvisko a/alebo meno firmy
  • Adresa trvalého bydliska/Sídlo spoločnosti a adresa dodania
  • Telefónne číslo
  • Emailová adresa

Pri platbe od Vás croco-pero.sk nevyžaduje žiadne informácie, nakoľko samotná platba prebieha mimo našej webstránky a webshopu, závisiac od zvolenej formy platby. Presnejšie, ak budete realizovať platbu kreditnou kartou, croco-pero.sk nikdy neobdrží detaily o Vašej platobnej karte ale iba potvrdenie alebo zamietnutie Vašej platby od banky cez ktorú bude autorizácia platby realizovaná.

Databáza klientov

Databáza klientov obsahuje primárne údaje o objednávke a údajoch potrebných na úspešné vykonanie objednávky. Údaje slúžia pre audity, reklamačné potreby a párovanie platieb. Žiadne z týchto údajov nie sú prístupné žiadnej tretej strane.

Zákazníkom, ktorí sa na našej webstránke zaregistrujú ako členovia ponúkame možnosť kedykoľvek požiadať o vyradenie z evidencie.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).