1. Vložte pamäťovú kartu do Croco pera a zapnite ho pomocou tlačidla ON.
  2. Dotknite sa ikonygona obálke učebnice, ktorú chcete aktivovať. 
  3. Vyberte si stranu, na ktorej sa chcete hrať.
  4. Croco perom sa dotknite ikonygona konkrétnej strane učebnice.
  5. Croco perom sa dotýkajte obrázkov, slov alebo ikon a ony k vám prehovoria.
  6. Buďte kreatívni pri dofarbovaní stránok s čiernobielymi obrázkami. Pri vyfarbovaní dbajte na upozornenia na stránke, aby sa učebnica nepoškodila.
  7. Správne odpovede k hrám nájdete na stránkach „Otázky a odpovede“ („Questions and Answers“) na konci učebnice.
  8. Súčasťou Jumbo setu sú aj nálepky a pomocné karty. Jednoducho do Croco pera vložte rovnakú pamäťovú kartu, dotknite sa s ním nálepiek alebo kariet, ony k vám prehovoria.

ako-hrat