Croco pero je systém výučby cudzích jazykov. Je uznávané ako jedno z najlepších riešení interaktívneho vzdelávania. Je určené pre deti od 3 do 12 rokov.

Crocopen je elektronické pero, ktoré po jednoduchom dotyku s knihou dokáže prečítať nahlas všetky texty alebo samostatne slovíčka, ktoré sú obsahom kníh.

Všetky materiály, sú potiahnuté tenkým filmom, na ktorom sú kódy. Pero tieto kódy zaznamená a premení na slová, zvuky alebo piesne. Pero je bilingválne, preto si dieťa môže vypočuť príbeh, vetu alebo slovo v cudzom jazyku a zároveň v jazyku, ktoré samo dobre pozná. Všetky príbehy sú v anglickom jazyku nahovorené „native speakermi“ – ľuďmi, pre ktorých je angličtina materinským jazykom. Dieťa sa tak jazyk učí aj napodobňovaním správnej intonácie.

Je Croco pero výhodná investícia do vzdelania?


V roku 2009 získal výrobok Croco pero – cenu iParenting awards 2009

Je to cena, ktorú udeľuje internetová komunita rodičov. Hlavným kritériom je, že výrobok dopomáha k rozvoju dieťa a taktiež je to pomôcka pri spolupráci dospelý – dieťa. Náš výrobok nie je hračka, aj keď sa pri ňom dieťa zahrá. Je to učenie a poznávanie nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Kvalita vyučovania závisí hlavne od aktivity učiteľa ale hlavne aj rodiča. Dôležitá je samotná motivácia, prečo by sa dieťa malo učiť cudzí jazyk.