Knižka Sing a Song Sing Along (3-7)

Pôvodná cena5,90 €
Zľava-3,00 €
Predajná cena2,90 €
Popis

len anglický jazyk

Kniha obsahuje 24 strán Interaktívnej zábavy, pri ktorej sa naučíte a precvičíte si:

• 300+ slov

• výslovnosť a pravopis

• 9 detských piesní • Akcie a zvuky zvierat

• počítanie čísel • Farby • Fononika • Abeceda • Vzory

• počúvanie • Hádanky slov

• vyfarbovanie

• konverzačné vzory pre pozdravy