Croco pero Phonics set (slovensko-anglická verzia)

Croco pero Phonics set (slovensko-anglická verzia)
Zľava
Predajná cena39,00 €
Kniha - Phonics Playtime I
Kniha - Phonics Playtime II
Kniha - Phonics Playtime III
Kniha - Phonics Playtime IV
Náhradné CROCO pero
Pamäťová karta SK-EN
Popis

Tento produkt obsahuje elektronické Croco pero, pamäťovú kartu a slovenský preklad. Karta je funkčná pre všetky knižky Phonics I-IV. Karta nie je kompatibilná s ostatnými doplnkami.

Zvýhodnená sada elektronického Croco pero, 4 kníh Phonics Playtime I až IV, ktoré obsahujú hlásky /a - k/, /l - z/, /ai - th/ a /ng - ou/ a pamäťovú kartu.

Elektronické CROCO Pero, ktoré sa pri dotyku s knihou rozrozpráva. Mení kódy na zvuky, slová, celé vety či piesne.

Viacej informácií o jednotlivých knihách:

Phonics Playtime I

Phonics Playtime II

Phonics Playtime III

Phonics Playtime IV